Збанок воду носыть

Дырав шэ ны очынь

Мы тут переделав і піч,
І всё остальное.
Оно шоб хучіj умырті
Да j в7 стало фш добрэ.

А шо ж! Жызня наша ж міод.
Говорачы попросту.
І так продолжаеца боj.
Ну, за всекы ш вдобства.

От в нас туткы красыця j пол.
І двэры. Бы j гокна!
Ведь яд ныкого ны проjмёт.
А вот доскы здохнуть.

Навіщо ж нам домік шоб новш.
Да всё по-другому б.
Но, го, мубарак бум вам, што ль!
Подвал на вам, Коця.

І мы задыхаjімсь ажно.
Повсюды ш дуст с хлорко фш.
Выводылы добрэ ж мышов
Казакы із Бродныць.

Пошлы уж на хату пабольш.
А там шо? Натопыш!
І ля экономіі дров
В сізо сыдымо бы-к.

Ну-да. Ув госціныj цудовн.
Пудлогы с кардона.
Обоі? Отлічно сістронк
Навішалы ж хором.

І вот: у чужому шатровы
Жывэм собі з господом!
Жіноj обзаводьсь но зь.
І j блінчык ув горло.

А покыль всэ пырыстановкы.
Ны пылу ж кругом, згынь.
Іj ны павуків, гот!
Колы ж шо устроjіш:
Пылнуjім но Козку.
Матёрую Сёмку.
І маты пічот нам
Покрохы j… пічонку.

Ты jіj но угодьваj.
Здоволыш чым хочыш.
Бо jіj 90 фш.
А Мняф тікы ш 8. Ек бачыш на фотцы.

Так в чым заключаеца жызнь?
Ув щасці, сыночок!
Ну, коб ны хужіj чым в сусідь
Була но ізбёнка.

Тохда j понаjідэ родні.
І сядуць за стол все.
І тортыj пуд морду, Ёгін!
А шо? Еjця вгробляны?

На то місь в7 горка!
Прэ скілься зе j вдовка.
Бо j баньку шас стопым.
Бо ж так в бульбашов, хэ!


Рецензии