СО ОО - Ее ДИ НЕ ЕНИ ИЕ!!!

ПЪРЕ ЕС СЪ НУ УЮ!!!... ЖИ Ии ЗЪ НЬ!!!...

   -  ДО ПО ОЛ НИ Ии!!!... - СО ОЛЬ Юю!!!... -

ТА КО ВА Аа!!!... ВО ОО ЛЯ!!!...                (ВО ОО)

   -  ЕГ ОО!!!... -                (ТЪВО ОО)

Ии... ОО НЪ!!!...

   -  ДА Аа ЁТ!!!... НА АМ!!!... ЕЁ!!!... -         (РЕ ЕЦ)

НО ОО!!!...

   -  ВЪ -  МЕ Ее РУ Уу!!!... -

ДА АР!!!(Ь)... ЛЮ Юю ДЯ Яя МЪ!!!(Л)...                (ЛЬ)

   -  ЛУ ЧЕ ЕНИ ИЕ!!!... БО ОО ГА!!!...                (ОО)

   -  СО ОО -  Ее ДИ НЕ ЕНИ ИЕ!!!... ТЪВО ОО Ёё!!!... -       (СО ОО)

      ЁЁ 

МЕ Ее РА Аа!!!...

   -  ВЪСЕ ЕГ ДА Аа!!!... ОТ!!!(W) -  ОТ ЦА Аа!!!... -

ОЙ!!!...

   -  ВЪ СЪ ПЫ ЫШ КА Аа!!!... СЪВЕ Ее ТА!!!... -                (РА Аа)

Ии... МЫ ЫС ЛЬ!!!... ТЕ БЕ Ее!!!!!!...                (МЕ Ее)

   -  СЪ... СО ОЛЬ Юю!!!... РУ КА Аа!!!... -

      КА               


Рецензии