По - Ро оК!!!

Жа аД - Но ооСь Ть!!!...

   -  Съ ТЪРа аШ Ны ый!!!... По - Ро оК!!!... -

Да аА Же!!!... Съ Ме еР Ть!!!... ей!!!...

   -  Не еЕ!!!... Съ ТЪРа аШ На аА!!!... -

оо На аА!!!...

   -  ВЪСё ёЁ!!!... Ха Па ЕТ!!!... Ха аА - Па аА -ЕТ!!!... -

Ии иИ!!!... Па аА - Да ЕТ!!!...

   -  До оо!!!... - Са аА Мо оо Го - Дъ На аА!!!... -

      НА

   


Рецензии