ШО ОО КЪ!!!

ОТ ЧЕ ГО ОО???...  ШО КЪ!!!...                (ШО КЪ)

   -  ВЪ  СЪЛО ОО ВЕ -  ГО РЪ ШОКЪ???!!!... -

ВЪ  НЁ ЁМ!!!...

   -   ЕН ЕР ГИИ!!!(РЪ)... ГО ОО РЫ!!!(ГО)... -           (ГО РЪ)

ОТ!!!...  ИЗ БЫ ЫТ КА Аа!!!... Ии...

   -  Ии... ШО ОК!!!... -                (ШО ОК)


      ОК


      P.S

      ШО ОО КЪ -  КО ОН ЦЕ ЕН ТЪРА АТ(КЪ)   СЪ ТЪРУ УК ТУ Уу РЫ  СЪВЕРЪХУ(ШО)

                ОО - ЛУЧЕНИЕ(О)  БОГА  ВО  ВЪСЕ  МЕРЪНО ООСЬ ТИ

     ОК - ОО КЕ ЕЙ -  КЪ ЛЮ Юю ЧЬ

      


Рецензии