БО ОО ГА!!! РУ КА Аа!!!

ДУ ША Аа!!!...

   -  ОО ЧЕ ЕНЬ!!!...

   -  КО ОМ!!!...  ПА АК ТЪ!!!... НА Аа!!!... -

НА ЧА АЛ!!!(А)... КО ОН!!!... ЦЕ ЕН ТЪРА АТ!!!(К)...

   -  ОО НА Аа!!!... -                (КА)

СЪВЯ ЯЗЬ!!!... НЕ БЕ ЕС НО ОО ГО!!!...            

   -  Ии... ЗЕ ЕМ НО ОО ГО!!!... -                (I)

CЪ ТЪРЕ ЕЛ КА Аа!!!... СЪ ПЪРА Аа ВА !!!...               (<)

   -  БО ОО ГА!!!... РУ КА Аа!!!... -               (К) =  (I + <)

      КА


Рецензии