ВЪ... ДУ ШЕ Ее!!! ТЪВО ОО!!! ЕЙ!!!

ПУ ТЕ ЕЙ!!!...

   -  ВЪСЕ ЕГ ДА Аа!!!... МЪНО ОО ГО!!!...

   -  БЫ ВА Аа ЕТ!!!... -

НО ОО!!!... ДО РО ОО ГА!!!...

   -  ТО ОЛЬ КО!!!... ОД НА Аа!!!... -

ТА Аа!!!...

   -  ЧЬТО ОО!!!... ВЕ Ее ДЁ ЁТ!!!... КЪ  ДО ОО МУ!!!... -

ВЕ ЕДЬ!!!... ОН!!!... ОО ДИ ИН!!!...

   -  Ии... ОН!!!... ВЪ СЕ ЕР ДЪЦЕ Ее!!!...

   -  ДЪРУ УЗЬ Яя!!!... -

НА Аа!!!... ЗЕ ЕМ ЛЕ Ее!!!...

   -  Ее ГО ОО!!!... МО ОЖ НО ОО!!!...

   -  ПО ОС ТЪРО ОО ИТЬ!!!... -

ДЪЛЯ Яя!!!... СЕ БЯ Яя!!!...

   -  ДЪЛЯ Яя!!!... СЕ ЕМЬ Ии!!!...

   -  ДЪЛЯ Яя!!!... ДЪРУ Уу ЗЕ ЕЙ!!!... -

НО ОО!!!... ГЪЛА АВ НЫЙ!!!... ДО ОМ!!!...

   -  ОН!!!... ВЪ  СЕ ЕР ДЪЦЕ Ее!!!... -

ОН!!!... ВЪ  ЦЕ ЕЛЬ НО ОЙ!!!... ДУ Уу ШЕ Ее!!!...

   -  ТЪВО ОО!!!... ЕЙ!!!... -

   -  ЕЙ!!!... - ЕЙ!!!... -

      ЕЙ


Рецензии