СЪ ВА АС!!! ТИ Ии!!! КА Аа!!!

СЪ  ВА АС!!!...                (СЪ  ВА АС)

   -  ДЪ ВИ Ии ЖЕ ЕНИ ИЕ!!!...                (ТИ Ии)

   -  ДУ ШИ Ии!!!... -                (КА Аа)

ДА Аа!!!...

   -  ДЪВИ Ии ГА АЙ СЯ Яя!!!... ЖЕ Ее!!!... ТЫ Ыы!!!...

   -  НЕ Ее!!!... СЪ ПЕ ШИ Ии!!!... -

ВЕ ЕДЬ!!!...

   -  СЪВЯ Яя ЗЬ!!!... СЪ  БО ОО ГО ОМ!!!...                (ИЕ)

   -  Ии... ОБ РА АЗ ОМ!!!... -                (ЕНИ)

ИЕ ЕСТЬ!!!... ЖИ ИЗ НИ Ии!!!...                (ЖЕ)

   -  ВИ Ии ТО ОК!!!... -                (ВИ Ии)

ЕСТЬ!!!... ДО ОО МЪ!!!...                (ДЪ)

   -  ОБ РА АЗ!!!... СЪВА АС ТИ Ии КА Аа!!!...

   -  ТО ОО!!!... ЖИ ИЗ НИ Ии!!!... ЦЪВЕ Ее ТО ОК!!!... -

      ОК               


Рецензии