НА Аа!!! СЪ КЪВО ОЗЬ!!!

Яя!!!... НА АС!!!... ТЪРО ОО ИЛ СЯ Яя!!!...

   -  СЪ ЛО ОГ!!!...

   -  РА АС!!!... ТЪРО ОО ИЛ СЯ Яя!!!... -

ТЪРИ Ии!!!... ОБ РА Аа ЗА Аа!!!...

   -  ВЪ... МИ ИГ!!!...

   -  ПЪРО ОО!!!... НЕ ЕС ЛО ООСЬ!!!... -

Ии... СЪ ЛО ОО ВО!!!... ВО ОО!!!... МЪНЕ Ее!!!...

   -  ЗА Аа!!!... СИ Ии Яя ЛО ОО!!!... -

ПЪТИ Ии ЦЕ ЕЙ!!!... ТЪРО ОЙ КО ОЙ!!!...

   -  СЪ ВЕ ЕР ХА Аа!!!...

   -  НА Аа!!!... СЪ КЪВО ОЗЬ!!!... -

      ОЗЬ

    


Рецензии