ВЪРЕ Ее МЯ Яя!!!

ВЪРЕ Ее МЯ Яя!!!...

   -  ИС КЪРА Аа!!!(Я) -  ТЕ БЕ Ее!!!(я)...                (Яя)

   -  СЕ Ее МЯ Яя - ОТ ЦА Аа!!!... -                (МЯ)

ЕСТЬ!!!... ВИ ТО ОК!!!...                (Ее)

   -  ЭН ЭР ГИ ИЯ!!!(РЕ)... - ВЕ Ее ДЕ ЕНЬ Яя!!!(ВЪ)...             (ВЪРЕ)

   -  ВЪ -  ПЪРО ОО - ЦЕ - ЕС - СЕ Ее!!!...  - ЕЯ -  Ее Яя!!!... -

      ЕЯ

ДА Аа!!!...

   -  ИМЯ - ЗЕ ЕМ ЛИ Ии!!!... -

Аа - ФА Аа МИ Ии ЛИ ИЯ!!!... - Уу - НЕ ЕЙ!!!...

   -  ГЕ ЕЯ!!!... -

ДА Аа - ОО НА Аа!!!...

   -  НА Аа ША Аа - МА АТЬ!!!... -

Ии иИ - ЛЕ ЛЕ ЕТ!!!... - НА АС!!!...

   -  Ии иИ - ЛЕ Ее - ЛЕ Ее - ИТ!!!... -

Ии иИ - КА АК!!!... - ТО ОЛЬ - КО ОО!!!...

   -  СЪ ТЪРЕ ЕЛЬ ЦА Аа - РО ОО ДИ ИТ!!!... -

ТО ОО!!!...  -СЪ ТЪРЕ Ее ЛО ОЙ!!!...

   -  ВЪ  - ДА АЛЬ!!!...  - ПО ОО ЛЕ -  ТИ ИТ!!!... -

      ИТ

ДЕ ЕД!!!... - СЪ ТА АР!!!...

   -  Ии иИ - БА АБ КА Аа -  СЪТА Аа - РА Аа!!!... -

НО ОО!!!...  -СЪВЕ Ее ТЯ ЯТ!!!...

   -  Ии иИ - ОН - Ии иИ - ОО НА Аа!!!...

   -  НА Аа!!!... -  НА Аа аА!!!... -

      НА

   

   


Рецензии