Ии... НА Аа РО ОД!!!

ГЪРЯ ДУ Уу ЩЕ Ее!!!...                (ТА)

   -  НА Аа!!!...                (НА Аа)

   -  СЪВЕ Ее ТА Аа!!!...                (РА)

   -  ДЕ ЕЙ СЪ ТЪВО ОО!!!... -                (ГЪ)

Ии... ГЪРА НА Аа ТА!!!...

   -  ПО ОО ЛЕ!!!... ТЕ Ее ЛА Аа!!!...

   -  ВЪПЕ Ее РЁ ЁД!!!... -

Ии... РО ОД!!!... ПО ОО ЯВ ИЛ СЯ Яя!!!...

   -  ПЪРИ Ии!!!... ВЪ ЗЪРЫ Ыы ВЕ Ее!!!... -

Аа... ПО ОО ТО ОМ!!!...

   -  ТИ Ии!!!... ШИ Ии!!!... НА Аа!!!...

   -  Ии... НА Аа РО ОД!!!... -

      ОД


Рецензии