ВО ОО!!!

РО ОД!!!... НЯ Яя!!!...

   -  Ее ТО ОО!!!... ЧА АС ТЬ!!!...

   -  МЕ Ее!!!... НЯ Яя!!!... -

ОО НА Аа!!!... ПЪРО ДО ОЛ ЖЕ ЕНЬ Ее!!!...

   -  МО ОО!!!... Ёё!!!... -

Ии... Яя!!!... СА АМ!!!...

   -  СА Аа МЪ!!!... ЧА АС ТЬ!!!... ОГ НЯ Яя!!!... -

Ии... ВО ОО!!!... МЪНЕ Ее!!!...

   -  БО ОО ГА!!!... ИС КЪРЫ Ыы!!!... ТЕ ЕП ЛО ОО!!!...            (Я - R)

   -  ВО ОО!!!... -                (я Я я)

      ВО

ВО ОО ЛЯ Яя!!!... ОТ ЦА Аа!!!...               (ВО ОО)

   -  КЪРЕ ЕП КА Аа!!!... -

ИС КЪРЫ Ыы!!!... СЪ ... НЕ Ее БА Аа!!!...

   -  НА Аа!!!... ВЕ ЕР!!!... НЯ Яя!!!...  КА Аа!!!... -

      КА


Рецензии