ПЪРА АВЬ!!!

Ко оН - ТЪ Ро оЛь!!!...

   -  Ру уУ Ка аА!!!... Ть Мы ыЫ!!!... -

МЪ Ра аК - оо Те еЦ!!!...

   -  Не еЕ - Чи иС - Ти иИ!!!... -

ВЪ СЪ ТА АНЬ!!!...

   -  НА Аа - НО ОО ГИ Ии!!!...  -СЪ ВО ОО - Ии иИ!!!... -

Ии иИ - ДИ Ии!!!...

   -  НА Аа - ГЪРО ОО ЗУ Уу!!!... -

Ии иИ - ВО ОЗ ДУ УХ - НА Аа ПО ОЛ НИ ИТ!!!...

   -  ДУ Уу ШУ - ТЪВО ОО - Юю!!!... -

ОО ЩУ Уу ТИ Ии - ВЪ - СЕ БЕ Ее!!!...

   -  СИ Ии ЛУ Уу!!!... -

Ии иИ -  КЪРЫ Ыы ЛЬ Яя!!!...

   -  РА АС - ПЪРА АВЬ!!!... -

Ии иИ - ТО ОГ ДА Аа!!!...

   -  ПО ОО ЛЕ - ТИ ИШЬ!!!...

   -  ИЗ - Яя ВИ Ии!!!... -  ДА Аа - ВЪ - ПЪРА АВЬ!!!... - ПЪРА Аа - ВЬ!!!... -

      АВЬ

ДА АР!!!...                (Ь)

   -  АВ  ТО ОО РА!!!...                (АВ)

   -  СЪВЕ Ее ТА!!!(РА) -  ПО КО ОЙ!!!(ПЪ)... -             (ПЪРА)

ТА АМ!!!...

   -  ПЪРО ОО ЦЕ ЕС СЪ -  Ии иИ - ДЁ Ёё ТЪ!!!...

   -  АН ГЕ ЕЛ - СЪТО ОЙ -  СЪТО ОО - ОЙ!!!... -           (ПЪ РЪ РЪ РЪ)

      ОЙ

ОЙ!!!...

   -  МИ ИГ!!!(Й) -   ЛУ ЧА Аа!!!(О)...                (ОЙ)

   -  ВЪ СЪ ПЫ ЫШ - КА Аа!!!... -

ПО РА Аа!!!... ПО ОО - РА Аа!!!...

   -  ПЪРО СЫ ПА АЙ СЯ Яя!!!... - МА ЛЫ ЫШ - КА Аа!!!... -

РА АС!!!... СЪВЕ ЕТ!!!...

   -  Уу ЖЕ Ее!!!... НЕ Ее - ДА  ЛЁ ЁК!!!... -

ЗА Аа РЯ Яя!!!...

   -  Аа ЛЕ Ее ЕТ -  ВО ОС ТО ОК!!!... -

      ОК      


Рецензии