465 Залазак Сунца

Искрице

залазак Сунца
погледом тужним пратим
и прелет птица

Фотографија: Веселинка Стојковић


Рецензии