инсан хьуй

Вуж ятlани,хата авач,инсан хьуй,
Жаваб гайи гафни рикlиз масан хьуй.
Фагьум,фикир къилихдив кьаз,дугъри яз,
Гьар келима чан алайдаз дарман хьуй.


Рецензии