зигьинсузда масад усал...

Зигьинсузда масад усал яз кьада,
Ахмакьвиляй, мез кlанивал рахада.
Акьулсуздахъ са кlус фагьум хьанайтlа,
Кlамаш тирди вич,гьасятда аквадай.


Рецензии