Лафонтена туьгьметарнай...

Лафонтена* туьгьметарнай гурцlулдиз,
Элуькьайла филенал, гьакl,батlулдиз.
Вуч хата кьван, элуькьайтlан жанавур?
Кьатlаначир чlехи кцlин акьулди.

  *«Филни гурцlул» басни
    кхьейди.


Рецензии