Сбъдна се сънят на Дана

Автор: Генка Богданова

Сбъдна се сънят на Дана
и кметица скоро стана.
Преизпълнена с желание
свика общото събрание,
на трибуната застана
вдъхновено реч подхвана:-
- Мили хора, дойде време
да започнем тук промени.
А промените на село,
трябва да са общо дело.
Дисциплината ще стегна!
Може някой да засегна,
може да обидя други,
отнема други и  „заслуги“.
Ще преследвам конекрадци,
ще прогонвам тунеядци.
Тук, пред вас не ще отричам,
мързеливци не обичам.
Мразя хитри натегачи,
политически играчи.
Всички равни сте за мене
и от малки до големи
всекиго ще защитавам,
само ако заслужава.
Ромите и с Бог са „гъсти“,
веселят се, щракат с пръсти,
цял ден работа не хващат,
 тока и вода не плащат,
ред, закони не зачитат,
крадат и на бой налитат
с ножове, с юмруци здрави,
искат вечно да са прави.
Запомнете го от мене,
няма роми приобщени
с празни думи, обещания,
без да вложат те старание.
Европейските парици
лапнаха ги политици,
ромските „царе“ мастити,
„активисти“ речовити
от „Правата, свободите“-
вълци в овчи кожи скрити.
Чуйте,  хора, моя глас,
от утре ромите със нас
да работят се захващат,
такси, данъци ще плащат
с изработени парици.
Децата им – ученици!
Заявявам още строго,
чиновници има много,
„Свои хора“, декларирам,
няма аз да толерирам!
Цял ден клатят си краката -
полза никаква в отплата.
Та започвам, без съмнение,
поголовно съкращение!
Знайте, в кметството ще има
работници само трима:
Аз ще съм и секретар,
един чиновник - работар,
още полицая Дони,
строг пазител на закони.
Нужна ни е нова визия.
Утре почваме ревизия
дали в селският бюджет
са бИли разходите  в   ред.
Ако с липси ще окаже
и с фалшиви книжа даже,
Дана няма да прощава.
Всеки, който заслужава,
ще получи наказание
и всеобщо порицание.
А пък всички честни хора
ще подкрепям без умора.
Ако всички сте готови,
сред селата образцови,
нашето ще е начело,
казвам го открито, смело!


Рецензии