Чао, какао! Попый прэжде ношп,

Коб на халяву шо в пнёв

Господі Божэ! Шо ж делать мні?
Чы покупать ліш фото-штатів,
Чы то пак но ексь і каксь контра-факт.
100іт жэ всё, ну, пустяк-с.

Да, ну, ведь грошыj повныj гамаш.
Дом рымонтіруj, фундамент міняj.
Чы хоть собі дэ j гармошку купны,
А то і, хі, чырывык.

Опшым, поломкыj ныц жэ ны в Брыль.
Шляпа ны завжды прошляпыть і штых.
От веть ішов жа до рук панасоньк.
Не! Шось ны гэтак пошло.

Я-то, у вопшым, нычого соплёj.
Всэ ужэ ж знаю про шум од мотор.
А ны про камеру ныгдэ ны j смотр
Хоть шо такэ в ютуп-боксь.

Можэ, я шося ны поняв чуток...
Ну, надто ш дорого jшло тэе шкло.
Да вот на зав3j одложвав Жэнёк:
Я посмотрю ше, чё стоjт!

А то ты скідку якуся шэ прось.
Да я жэ вчора оно ны j с рымонть.
Ну-да, жене покупаф фото-роб.
Да вот чо-т пікселяв мног.

Как жэ хоть выглядіт тоj відё-мозг?
Шо, показаты? Да вон – люміноск!
Всё ж так і будэ, бы ва в інтырнэтц.
Рыхтык і взнаjіш поломк.

Тут трэба добрыj док-рыжыjсёр!
А ны профанчык тіпа Васёк.
Бы і гармошку мы ш выбрав ув слонь:
На во, віш, тула жэ, гох!..

А тая тулька, бы рвана панчошк:
Туды-сюды j вэсь мышок.
Го, а вжэ звука гэтак даёт,
Шо закачаеца плот.

Гот і мороч собі зномкы горшок:
Дэ ек заjіхаты к пнем на часок
Да влад узеты коб відео-монстр.
Ну, да j шоп фото влад шлёп-сь.

Гэто ш тут во тоj Раj-город цудовн:
Прам на Піліповцы гонь.
А на дэсь Піны і гонять качок,
Шоб но ты знев, Васілёк.

...вот жэ: здымаем цудовн


Рецензии