Видьма-карта бырэ за глазьзе

:Буквы сталы віднеj! А шо шэ?

Наслаждаюсь своеj жізнью.
Ведь всё вж в мынэ е.
Ну, бы в Вані жэ Охлобысціна,
Шо рассле2е шося в попэj.

Ілі я ны достоін ны j ізбы –
Хоть такэj во гнылэj?
Но колы то, колы ж, эх,
Ты поладыш тут всэ…

Я ны відаю, шо дэ вш робыты j.
Чы чыныты шо, чы до людэj
Шэ раз 20 прыбігты з молітво,
А потом взетысь зном за горшэчк.

От настроjілы ж всё вуж норыцы:
Есця пад, есця над, е даж рар.
А компЮтыр оно усэ гыркае:
Да ты зном ж не а том, Бармалеj!

Я заліз у ва шоп: колажыщэ
Запычу щас, шо воjк!
А мынэ вжа жынуть пуд углы дэсь:
На текстуркы жыдэj.

На зяре ты міне не будзі взе!
Я но шэ но j іj ліг вэсь ослепш.
А шо, лапкы шэ Тігру памыці?
А колы хоть на свіжынькыj ветр?

Да ныек! Дэ якы тобі ві3.
На онь: внюхваj угар с туманэj!
А шэ ж ніч на дворі бы.
Но... ны выдно лунешк!

От якэ ву нас сонця зацьміньне:
Шо тобі? Контырл джэj?
І вылітвають, і банітфають
Фсі шрыхты од вовкэj.

А ведь вчора но ж сам шось зміКітВаль!
Пырыделал параме3 в змеj.
А ты jды шэ програмк ту разыщ, хэ.
Бо вжэ всэ в діске Дэз.

Добрэ – впік во авто-сохраніньне.
А то j то ныма ек.
Гот ек трэ на сыбэ розозлытысь:
Очадів дід аж од комарэj.

Ну, с пудвала всё но і лізуть.
Добры ж хаты будують в Надеjк.

...от оно наслажденье мое:
Рок-звізда пінчукэй


Рецензии