Г1алг1ай к1ант

Сийрда кхоане дагайоалаш
Ва хьо эзди г1алг1ай к1ант,
Сабар,сакхетам а болаш
Машарц хилба ц1аг1ар барт.

К1аьда я хьа оамал нахаца,
1имерза йиста хилар доал,
Бакъда,щедар да ший ма1анца
Наха юкъе вас коттайоал..

Дукха йиц цу х1амайх уйла,
Дукха бац царна бе без болх,
Шортта корта 1о чу а бели
Харцвар горавохташ тох...

Цун ц1и сийрда лакха латта,
Еза лоарх1аш сийле я,
Азраил хьо хийла даькъал,
Дерриг 1алам карадерзаде...


Рецензии