Да, о, ув ЖеневЕв! 105 часэй

Оле? – Оле-Олег! – Футбол? – Футбол!
А дэ у Жені в Ев, ну,  тэе во? –
Да вот… памаеш, ох!.. патом я Коць
Пасвонім-с чрес часок. А то Бяш взмок.

І вот праходзе год. А в нас 100 морд
Всё жрэ да жрэ сібе не зь кошелёк.
Памаш, я гонды во шось шэ з граблём!
Іj зафтра уж аж точн Коту Мышонк.

Колы ты наjісысь? Эj, тоj о во!
А він собі сыдыть з якось дротынк.
Ну, мы прыjшлы до жыдк з гостынцямы.
І він тобі ажны с тарілк млынців зь.

Пікантные карцінк! Сыдів дід в Грыць.
І но фатаграфірк сябі котків.
Куды ты ны поjды – візде ж своі:
Го! Хе! Да я j родывсь веть ф хатц твоіj.

Ну, j дав якыхсь клынків ля мні тоj прынц.
Поставыв на дворі аж с 5 збанків сь.
Да j повных шэ, ыгы! Дывы на jіх!
Ну-да, маjструj, Васыль, хоть хлів у фрыц.

///daj wot od jeblynjok no tenn a wo
bo klaw wish skok


Рецензии