Чащей сма3це в люстэрка

: Ты хоть расчэсан ля бесак?

Что эта тут, інтереСна...
А!.. это здеся сны ж екся:
Шо, у вас 32 щесця?
Хеj! Да мы вам шас ше ж лепше!

І вот я j взев бы каксь негра зь.
На тобі, старчэ, з дірекціjк!
Ты ж і просыв шось такэ во,
Ек те ваткнуля Талерка сь.

Мы бо ж дывылысь ф сісцемку зь:
ОС-32 шэ j за редна?
Да нафіга вам процэсор!
Ты шэ купы в нас прогрэснеj!

В чаще метеліца веяла
Нешта ш такое дурнэнькэ!
Жебськыj бо дэнь калі еслі,
Ты вжэ j возьмэш шось у бесыj.

Сёння вазможн аграбЛене. –
Шо?! Да, ну, бросьце! Прахесар!
Ты но возьмы тысяч з 10
Да j подары некыj неньцы ж.

В общым і цэлым, канешна,
зЕздзів ув Пінск мы чудесна.
Стока нащолкал бо девачэк!
Прама аж смешна: Рачэнькі!

Ну, j наблюдал памаленьку зь:
Как эта так в бугалтерцы?
Ек но налезь на товсчэзну,
Тут жэ у крыкы та шэльма.

Да і коль носер крывэнькыj,
Схопыш ту ведьм за коленцы:
Да у мынэ жэ Венера
Прамо в госцех кушат 7кы ш!

Ну, ныц ны здымыш у тэмных.
Бо всё ув jіх щось мышее:
Ты жэ нас раптом дэ в пэкло.
Ну, торганэш, хы, у лешых.

От мы j нафоткав буськэj но сь.
Едучы так потыхэньку
С пыньськых болот да в Залесьсе.
А більш нычо пак ны j трэ в хрень.

...ну, вот тип изобраЖэне
вжэ самэ пенькнэ


Рецензии