Тут у нас на купайловы

Німцы з рускымы пхаюця!
Іль хахлы – вуж Германія?

Мы в Савецкым Союзе
Говорылы по-руску.
А вот зарэ даваjтэ
Всі на мовы татарскэj:

Так! Ты чьто ето, падло,
Гаварішь не па-нашяму ш?!
Так мы мушымо зарыкы
Тя в гармошку ростягваты!

І ва Сумскыj дэсь гаваньцы
Гавнюкы дралы нашых всіх.
Как вам эта всэ нравыца,
Э, там во, в дмынысрацыjцы? –

Да! Ныправільно кажытэ!
Это шо бо за нацыя?
Понаjіхалы, знаетэ,
Із Донбаса русальского ж...

Шо ж такэ пак там робыця,
В гэтыj гадкыj европочцы.
То зажоплять бызногого,
То в футбол дульку с чоботом...

– Гэj! Га-гаj! Ты нычого щэ
Ны понев, друг Шамшорычок?
Дак купірвала ж Ро’сія
Всэ вокольле хахловскэе! –

Да!.. І ек гэто нам тут во
Да по-своёму баяты.
Ведь ныма ны в лістках ліцьвін
Мовы гэтакыj паньськыjі.

Да j поjідь до Москвы хотя б!
Там хахол розуміе нас?
Хм! Спытаj хоть племяннічка:
Да хахлы j е всі нашыя!

Просто шо там базарыты:
Трэ граніцы іначыj чуть.
Шоб, дэ мова славянска надт,
Взеты j выкінуць нацыкам.

От: газеточка е у вас
Тіпа Края Ятвяжского?
Да мы все зе не нацыя з!
Так, колхознікы Сащыны.

Так шо зары я вас по лбу:
От озьму дусту в макаруф
І в лёху згынуть сотні мушк.
А я сам пожыву!

Да. Ну, шо ж тут у маточкы
Хлоркы в пастку ля Васічкы.
Нет, сказаты п, полыньнё сцёб
Всеку нэчысьць пранцывую.

...ну, вот шо гэто в нас тут во?
 із зымлі ж вырываім но
 


Рецензии