Гай! На й-на й-на й...

Бублік пуд масло ж

Мы атдахнём! Бо шо нам прыказы.
Батько? Пашол т!.. Мы – в Таіландык.
І вот асёл в дырочку влазьват:
Гэj! Моj народ! День маjн атпразнуj.

А там патоп. Таjская впадінк.
І 13 галов сЕмш шакаладэк.
Вот і усё. Снілась лі нам шо.
Да. С гаражов чэрті спугСкаЛісь.

Гарі всё агнём! Скок этаj кавкы!
І чіпс но в ход. 10 днеj кряду.
Гэх, да селёдк шо там кара’сям.
Ек зарэ к сонц снова паднятысь?

Вот ані, вот: кроваты банды...
Нет нікаво. Подушк но нацыть.
Драjвер спасёт! Ждімо. Плачмо.
Ек с жывотом по проводах но?

...мы, видиш, вот ш тож скалолазы


Рецензии