Я ны бачыв той конэць,

Ек прыjіхав но на могілкава клатбігща.
Дывымось про мальчыка ф...

Ах, товаріщь Рубінштэjн!
Я тут плачу зном, а нэтр?
Как жэ это пак с ведьмакамы случаеця...
Об’являеця во рэjс
На Парыж – а дамы нет.
Дэ ж та Маня, шо любыла музыкантыка ш?

Так Джоконда жэ в МовСкве з.
Всё пытае, дэ тоj фе...
Эх, а федька-то ужэ на тэjі паперті.
Да j твырозыj зов7 вжэ.
Бо звязалы чы Тылетк
Водолеjка жэ, а вовсе зе ны j Рачыка ж.

Шо ж то стало с тым поэт.
Шо такэ дэ в кышц слыпэj.
Я ны поняв а ны каплі зе, шо сталося.
Ну, пычэлька но пычэ,
А ны тыхо-тыхо прэ
Уж стара с косо – цудовненькая нянечка.

Вот jіjі ты j шуганэш,
Колы вчэпыця в пузьцэ.
Так ны тронь жэ, ны чыпы отраву страшную!
Не, да ты нас ны поjмэш:
Мы прывыклі кажон дэнь
Уф теат3 спакваля так похмылятыся.

Вот тобі і 2-5 – 7.
А ны хоч кола 2 ф шэjк?
Нету-нету ны 11 закаканых!
Вот і ліз но на рожон
Тоj московскыj хваjн піжон:
Да падаjце щэ ля мне какую Анечку!

Ах да Вэ да с Сэ ны ссэ
Ныякого j Васыле.
Да, ну, шо вытэ ля мне тут во расКвазВаjта!
Ібо в даты нет рошдень
Ныякэj сутьбы блатнэньк:
У военных бо всекда жэ карма сатвішна.

Пісня вдаль плывэ-тычэ!..
Голос нежныj шэ, в дражэ.
І куда от немавлятка то діваеця?
Так і я... эх-эх, ісчэз б
Із-за пара румок-грелк.
А ны от сысцёр-боксёрк, шо всюды влазяць влад.

...шо, познаеш тута брата некай Галечкы?


Рецензии