Была такое, Учитель

Шол впереди всё мынэ

В батніке, в джынсах – я парень
Шэ хоть куда во в паршэj!
Так шо чого мні тут зарэ
Да не На страж Октябре j.

Вот мы j прыjіхав – і сталы
Дэся шукаты сыбэ.
Гэ, да с Ташкента да в Мінск к нам?
Шо вы! Куда! Ты чужэньк.

Ты jды сначал прычышыся.
Ну, трэ пропіска вездзе.
Бы і ны туткы родывся.
Бы і ны з гэтых лугэj.

Шо, ты ув Брэсць гондэ впрыньдься?
Го! Да к Міхею в Заре?
На: вот ля мне швеj проблімкы
Выдаj узавтра j взглянэм з.

Не! Ты шось там ны пудпрыгваль
Пырыд начальствамы беск.
Гэто ж всі пырыдовыjі –
А ты наjшов шось дурнэ.

Вот мы j туды і сюды біг.
Всэ понапрасну: чучмек!
І шоб ны пекная Нінка,
Взев бы я крэпосць жыдэj.

Да, однокурсніцы былі
Нека3 чысты в душэ.
І пасаветвалі быстра
В Сеніцу, да, гэ, Татен...

Днів паспытав вуш віднеjшых!
Так! А маральны ты ек? –
Бо в храктырыстыц щось нема,
Чы ты до девочэк мэд.

І я кажу: так провіртэ!
В чом тут капеjка в рублех.
Дав прыкурыты норыцям:
Всі на зарадку, невест!..

Технікум. Жэнскыj вэсь быцам:
Всі аж спувають с раньне!
І как ты это, Васылько,
Граеш шэ j на баяне?

Да, бо ж завклубом чы быв дэ:
Jіхав раён вэсь да мень!
Пэршые місцэ хорыщэ
J в обласці, можэ, дыржев.

Всё пырыроблював вшыстко –
Но прыкасався до ведьм.
Аж украінцы дывылысь:
Бач ты, j закуску дае?!

Да, госцювалы j в бандіток.
І нікаво, ні зачэм.
Хоть гыньшым разом хотілось
Впэрыты курвы гурэць. 

Партія была Учітелем!
Совысть брала трохы вэрх.
Зарэ ныма но ны в выдрыj
А ныякых і корнеj.

Вічы, інфекцыі в ніньціj!
Ты подывы но на змеj!
А мы в Челны ажны jіхав
І ны боевсь ны овэчк.

Строjілы сэрцэ Росіі:
Город усех поновеj
Да шэ завод наjсільніjшыj.
Там і газетчык почевсь.

Но...покы зномкы к родімым –
Тут вжэ j Машэровых в плеш.
Прытендовав бо ж на шэст.
Старыj парты’зан, мін херц.

Плакаты jіхав я, нэнз?
Чы залупыты шэ j псэj?
Но дэ хто кныжк про сопле...
Лучшэ згноjім Тігра в емц.


Рецензии