Ты но е2 шо устамшыс?

Ну, то  пашлі гонды во...
Батюшцы сінко згрыбом

Еслі ты жіл среді ка’мнеj,
Да j іj каль скалав был, то,
Відіма ж, зразу і станэш
Твёрдым – аж как долото.

Шо ж гэто сныця мні, как бы
Я і скала, бы одно?
Ну, голова но вытягвацц
С тэjі просмолянэj бочк.

Ек жэ-то так получаеца,
Шо вроде я j па3от ш,
Но во куда ш то запрагся вжа:
Дэ туткы рускыj хоть слог?

сЕш жэ канфетку, моj мальчык.
Гэто нічо, шо с панчошк
Скынувся но 1 сахар,
А арахіск ні j слідков.

Мы жэ усе вжэ Архаты!
Шо нам тоj ласковыj ёг:
Так, вы зарэ станьтэ но
В позу ексь лотоса, ось.

Гэто ж і е безопасныj,
Да і здоровш жыткы крок.
Шо, ну, упасць в медіктакціjк:
Гочы закрыв – і плывёш!..

Гот вам і пудрать в7 храпкы:
Ты, православныj, дурноj,
Раз но молітвочкы знаеш
Да, го, з дагоном амвон.

Нет уш! Даваj разбіратысь:
Ты ля мне дружа іль вор?
А!.. та-та-тах? Трупы святы?
Вот і цылуj своjі мощ.

Нету рылігіj нормальных.
Всё ісковеркано в моськ.
Ібо ш Хрыста дэ распялы
Уж міліоны ек год.

Гэто наука ув падлыj:
Ну, от прышов ф школу поп.
Здравствуjте, мілые жабкы!..
Ну-тко ув досочку лбом!

Выход мы ш зарыкы наjдым,
Еслі j Эпоха с Агнём.
От і гореть душы пЯныць.
Мнесом жэ горэ зажрош.

Хопыть ш шэ добрых помоев
На усі чэляді вовч:
Выкыньмо но Тых, Хто Воін
І ны дружыв  ж с Королём.

...вот і расцвёл ж некій корч


Рецензии