Катись-катись, сизифув камынь, в сми, х!..

Две новасці прекрасных тіві нам передалі.
По часці сэрця j транспорта будітль.
Коб буты влад здоровым, трэ заніматысь ёгаj.
Как делают эт в Індіі рідныj.

А шэ – без нефті j газа бум jіздыты куда хоч.
Такыj уш создан в рось сонцэмобіль.
І вот я бачу: празнік – международныj навыть.
ЗаjМаjЦя ёго нат прэмЕр-мыністр!

У нас жэ тожэ как бык е прам нарендранатхы.
Ага. Ну, j ты поjды шо в jіх наjды.
Хотя б картіны святы, шо Рэрых нам  оставыв.
Да шо ты! Гэто хто шэ нам якыj.

Ну, каті смотрат всякы ш фільм Зіта з Гіта прам-ткы.
Бы j іj з блок-гауз ізбы ва у фсіх сь.
І а ны скунс ахдамы j в агдэмырках ны тянуць.
Бо вот: Мыкола пышэ но здумкы.

Да. J вот в мынэ Зухра е, шо j цюкру настрогае
Прам з бурака чы j с тросніка, дывы.
І я здоров – бы камень! Крахмаль ны jім з дрощамы ш.
Бо мышы Сашы шлють но в7 інжыр.

...да, вот шэ спомныв шо із вестіj свіж:

Ув Бугульме с татаркы всі рускы обнымалысь.
Бы j я ж колысь, ху, о, ув Яр-Чаллы.
Бо сабантуі навыть чы взвідав хлопыць ваш тут:
Ось і сягоні сіно чы ны гріб.

А шо сонцэстояне значыть? Хы!
Да дэ кого волнуе гэто в звір.
Так, проскочыло словцэ в діктор-відьм.
Ведь гэто дэнь в попів схыба святыj.

...ну, вот і той наш аш сонцамабільк!
Ростуть в Яновы ёгы - пасма3-к


Рецензии