Чуjеш ли звона црквена. Harangok

Веселинка Стојковић
Чујеш ли звона црквена

Чујеш ли звона црквена
За недељна јутрења
И јутрос

Разумеш ли меко шуштање
Корака и свиле
И јутрос

Сећаш ли се смернога мира
У душама узвира
И јутрос

Знаш ли да су моји часи
Тешки уздаси
Јутрос

Можеш ли чути звуке
Срца јауке
Јутрос

У оку видиш ли мом
Бол надошли
Јутрос

Чујеш ли звона црквена
За недељна јутрења
И јутросПрепев на мађарски језик: Арон Гал

Veszelinka Sztojkovics
Harangok*

Hallod a harangok z;g;s;t
Vas;rnap reggel
Ezen a reggelen

;rted a mi b;k;s nyugalmunkat
A l;lek forr;s;t
Ezen a reggelen

A l;lek forr;s;nak nyugalm;ra
Eml;kezel
Ezen a reggelen

;s felismered a neh;z ;r;kban
L;legzetemet
Ezen a reggelen

;s meghallod sz;vem
Sikoly;t, a ny;sz;rg;semet
Ezen a reggelen

A megdermedt f;jdalmat is
Megl;tod a szememben
Ezen a reggelen

Ahogy meghallod a harangok z;g;s;t
Vas;rnap reggel
Ezen a reggelen

* A vers francia ford;t;sban a D;l-Franciaorsz;gi Pau v;ros;nak nemzetk;zi frankofon irodalmi fesztiv;lj;n harmadik helyez;st ;rt el.

Ford;totta Ga;l ;ronhttp://www.stihi.ru/2016/02/03/820


Фотографија: Црква Св. Тројице у Врању (у реновирању) 
Из Књиге утисака В. Стојковић (2005)


Рецензии