Тут разгавор в нас з матро каксь

Ну, я в jіjі ковлях но

Когда упрямая тоска
Тебя о5 куда-т затянет,
Шо зробыш ты, коль не талант
Іграть хотя бы на баяне.

Я улечу, когда лішь Спарт
Ля мне шепнёт чево-т про кармы.
Вот і севодня вжэ – во снах,
Ох, как я бешено швырял всех!..

Ну, еслі ты дышать устал –
Не то шо жыты, как паj-мальчык –
Канечно, будыш генарал
Сов7 турэцкыj ціпа в падлыj.

Хто можэ выдержать удар
А ні с того-сего в 7насткы?
Вот і Васыль тут во ля вас
Усэ шось плачэ ж про  страданні.

А шо такэ чысло то пак...
Ха! Это шэ j бы ныц ш ны ханчык-с:
Сыдыш-сыдыш ты з Галё-павк –
І вдруг тобі вона банан в пыць.

Бо Павука как абіжаць
Ты вдруг пасмел, товарыш гаврык.
Ну, місцэ даш ны уступаjш.
Веть это фсё жэ, можэ, дамка!

Но... я-то был всекда Баран.
У вопщым-цэлым, так сказаты.
Сыбэ чуть-крохы шкодував.
Бо был слабак на ногы з мальства.

Да і всегда щэ j ущымлялы
Мынэ самого влад засранкы.
Вот комплекс быто я j создаВВ.
Ну-да, 2 вэшкы в іньціалках.

Ныполноцэнность! От быда!
Ныдооцэнка. Ныдохвальба.
От веть і зарэ: хто я, га?
Нахал жэ j прамо супостат дэсь.

Но всэ просціj тут, эх, братва:
Зложы но jмэнне да с прозваннем.
Ув чыслах будэ ш СатурНаль.
Да шэ j з нолём. А цэ ж багацтво.

Логіцкі мысліть ек я став.
Да, гэ, колы но став ж цыганом.
Понев рыфметічку з букварм.
І зарэ выдам вам в7 карты.

А в гочы ш я ны j заглядаф
Ны j  сучкам слішком-натто хваjным.

Ну, ек вы хочытэ – пожалста.
Пытанні вашы – кашка манна.
Я ны гадальщык. Я цыркач.
Пырывыду усэ на жарты.

Іначыj здохнытэ от казок,
Шо я бы вжарыв кажныj мамц.
Бо j всвэjі ма3 я ковлях:
Куда ж 7ёрку травыш. Та юмора ны знае.

...ну, вот, ну, хто пыньків ля птічк.
Зу7 жэ j ны Восьмака


Рецензии