Мы чыталы! Ты сыба поэт?

Да ішов бы, дэ медьведь ву лесь!

Для чого ш пак чоловек жывэ…
Да, ну, шо ты! Но ж шоб піть да есть.
Вот бо іj Малахов кажэ мне:
Вася! Ты хоть жінку разумеj.

На ходу! Даваj! Паjдём ж! Быстреj!..
Всі ш тыбэ насілують но ведьм.
Так! Ты чаj попыв тут у мынэ?
Шо ж шэ вжэ ростегся, ек тыле?

Всекы цэлі в жытцы гэтыj е.
І но поніматы а ны хрэнь
Не хаціт, ны хочэ. Кажэ, пень!..
Твою ма! Да jды вжэ дэ далеj!

І я, да, вінтом од ма3 тэj.
А ны упоров і еj ву тэльб:
Так в тыбэ но хэ во тэе вжэ?
Ну, то зачынеj оно гусэj!..

Враг домашніj – челавек святэньк:
Кажэ торба, шоб і я еj хлепц
Но за то, шо породыла беськ
Са у7ы кодламы марЕчк.

Гэ! Да я васьпітывала фсех!
Да! Ны jшла j ны бігла на поле.
А ты будь жывэнькыj от грудэj,
Шо оно онучыё тыбэ.

Ныякэjі ласкы мы j ны ждэм
Ны од екых славных матырэj.
Ны j од сэс3j, ны і од ныкэч,
Шо оно j холеть своjі жопэньк.

Святэ діло – тыхо, быз сует
Но кропаты во зь сціхотворень.
Ілі ехать до о5 старэj,
Шо дасць фігу за твое вгощэнь?

Тішына. Гармонія везде.
Дощ прошов. Озон кругОМ. А мне
Што ящо прохаты в господэj?
Есця ж і гармоня в гэтых псэj.

Роблять лапы – да ны чуе j сэрц
А ны ека шэрсць, шо трэга в7:
В до-мажоре, кнопкы налегке
Да быз нікрустацыj дорожэньк.

І купыв бы славну ту сіреньк.
І пошов бы забавлеты детк.
Ібо зрослы поjмуть щось такэ,
Тіп імпровізацыjі с небес...

...вот такых бо светлых шоб невест


Рецензии