У сни ж прышов до нас во Гром?

А дощ усё ни льёць

Сергеj Петровіч Головешкін
На пам'ять высек нам ось нешта ш.
І шо такэ ужэ у гэршкыj...
А ныц ныхто j ны вкемыть.

Ну, ек то, как то можна взеты
Валун якыjся j лоб но ж впеч вам.
Ах-ах! Да жармо гондэ мнеско!
Ведь это но во лес жэ.

І в Петергофке, ва в Сергеевк,
Ідуть-повзуть ужэ ж етьвегы j –
Но шоб сыбэ запечатлеты
Навекы вечны j злегчы.

Да! Вот культуру як мы цэнім:
Абы но голова на месті.
Сыбэ ж но рідного жалеjім.
Так шо пошов ты, Рэрых.

Мы знаем міфы! Бога светым.
А тут а на табе катлетку сь:
Нет Іеговы – сатанетка
Прыдумалы богеj стік ш.

Так Бог Землі тваеj где, бестыж?
Не Янус Он? В Яновы. В дереве.
Да где какое вам деревцэ
Шэ всадыть вам басэдля.

І в фінныj нельга жа узеты
Хоть шо да стырыць с летапісь.
Ведь та зымне была ль расеjскаj.
От ек мы дружым са j суjСедзьМы ш.

Так Шіхворост, мо, ек сумеет
Ответіть вам простэнько?
Атланты, веліканы счэзлы?
Чы щось осталось где-то?

...ну-да, вот дзесь в Дзербенці
Наjшлы якуся крэпосць.
Тіпа ек Бела Вежа.
І с белых та камнеj, хе, j.

Но вот, поді ж ты, гром то шо?
С Юпіцера ль паток-с.
Да, сніткы тожэ но ж лісток.
А в Снітовы j чаёк.

...і на каменьні во ж


Рецензии