Тани-Нины! Дэ ж хто коб сюдой...

А то Ёг я шэ, ой, маладой!

Сколько фільмов, о, Боже, ідёт!
Таjные знакі, Гадалка, Слепая...
А jішэ новосцёв!
Ну, на усіх вось каналках.

І колы ж пак я буду влюблён...
Ну, в себя жэ хотя бы-к.
Шоб ны відаты гэтэ усё,
А робыты шось хваjнэ.

Бо ж я вот Танін вжа ж жанішок ш!
Ну, так нада жа какся фш
Шоп построjіты хоть бы зь хлывок
Чы якыjсь шалабанчык.

Ну, дурныj бо я зовсь Васілёк:
Путкупыв неjку жуткую ш хатку.
І во сыплыця з бальк порохно.
А там мурахыj лазыть!..

Так і трать уш на всё гэтэ во
Своjі ліпшыjі рокы, хозяін.
Да тут хоть бы прыбраты с пыдлог
Дывандэкы с пыляко.

А шэ в нас тут пудвал пудо мно!
Трэ ж ёго очыныты да краско п...
Хі-ха-ха! Так жэ робыть сыло.
Трэ ж наjбільш сэбэ трахнуть.

Опшым, літо нормально нашло:
Загараj но зь в нырахыj.
Эх, а хто зварыть хоть тоj ж супок...
Чы овсяную кашку.

А потом мыj посуду да пол
Да во окна, покіт, сціны... как жэ
Всэ успіты. Ведь шэ j коб обоjк
Замыныты, дэ стары.

А мні  кажуть: да шо ты, дурноj,
Ны возьмэш няку наjмычку?
Да ввалы jіj, хоть вялянэ шо.
А то він тута плачыця.

Да!.. прысныця тут платьтічко
Да посцілічка мокр,
Колы ек вуш тобі 7 з ноль год.
А ты вот тут побудь ля мні Ёгом!

Тут жэ можня открыты j с пар окон.
Колы траса во прэ на мазго
Да бзычыть 100-500 комаров.

І но дэсь пара осок-шмілёв
Тут фіранкы мні штопають.
Ну, j колы ты заjмэся, друг, творчыством?
Э! – во звонэ ж уж Козк...

Ны Козёл – прыглашат на футбол.
Развлекацца ж рождаемся.

...от у городі добрэ.
в бані мыють за дёшыво.
пувчаса - 5 рублёв


Рецензии