Когато мама ме прегръща

Автор:Генка Богданова

Когато мама ме прегръща
вълшебна люлка ме люлее.
Когато мама ме прегръща,
сърцето ми щастливо пее.

Когато ме прегърне мама,
забравям болка и тревога.
Когато ме прегърне мама,
вярвам аз, че всичко мога.

Когато мама ме прегръща,
света в нозете ми тя слага.
Когато мама ме прегръща,
стоя на рая аз пред прага.

Когато ме прегърне мама,
звезден прах над мен се рони.
Когато ме прегръща мама,
луната прави ми поклони.

Когато мама ме прегръща,
аз ставам ангел и кралица.
Когато мама ме прегръща,
запявам като пойна птица.

Вълшебните ръце на мама
докосват в мене сетивата,
от мене по-щастлива няма
и  добра, с любов богата!

Благословени да са, мамо,
ръцете и сърцето ти голямо!         


Рецензии