дог

Хlай сан дог, хlу боху ахь с;
Витахьа со паргlатна сайн ойла йен
Бl;ригашна гичи а,
Леригашна хезачи хьан аз
Мохь олий тоха лой
Долалло хьо дог


Рецензии