пророк Мухьаммад

Хьо тха дегашк массадз ва,
Кхеллав Хьо цу Везач Дала,
Хьа никъ д1ахьо лаьрха да,
Сийлахь вола ва Мухьаммад.
Даьллер салот салам хьога да,
Оах бу хам,хьо тхона вайта,
Сигаленаш,баьцаш,хий,
Дерриг аламан хозленаш
Е Хьо даькъал вувцаш 1уйран,
Баьде бийса хилца,денна..
Даьллер салот салам хьога да,
Дегашк ва хьо массиг хана,
Кхеллав Вез хин волча Дала,
Хьа никъ д1ахьо лаьрха да,
Сийлахь вола ва Мухьаммад.


Рецензии