Со хьога хьежаш яг1аргъя

Со тахан йода хьона эг1аз,
Хьог1 цхьанех дог сай лазандаьр,
Хьа къамаьл хазач ю аз г1айг1а,
Из оаз сайна к1езига хозандаьр.

Со тахан яг1а хьога хьежаш,
1а аьннач дош халийтарах,
Хьо уйлач вен ди даларг хьежаш,
Хьо сих ве сай йиш йоацандаьр.

Д1аяргъя ханаш,цунца шераш,
Со хьога хьежаш яг1аргъя,
Хьо сих ца лой,са дега везар,
Вай къона зама д1аяргъя.


Рецензии