Со щитом ли, на щите?

Со щитом ли,
на щите
голышом
и в нищете?


Рецензии