Там мак растуць Там маки растут

(перевод на белорусский Нины Пчельниковой)

Ёсць месца на свеце, дзе ўсё адмыслова,
Там макі растуць, асляпляльна-пунсова
На зеляніне прызыўна палаюць,
Здаецца, яны пра каханне ўсё знаюць .
І вось як і марыла, тут апынулася,
Ды толькі з каханнем сваім размінулася -
Бо ты тут не быў і не будзеш ніколі,
А можа убачыш з нябёсаў ты поле,
Дзе макі квітнеюць, як золак уранні!
Я ім аб сваім расказала каханні.
Галоўкі у кветак ад смутку завялі,   
А з неба дажджынкі слязамі упалі.

Там маки растут

Есть место на свете, где я не бывала –
Там маки растут, ослепительно алы.
На зелени нежной призывно пылают
И, кажется, всё о любви они знают.
И вот я приехала к ним, как мечтала,
Да жаль, что с любовью своей опоздала -
Ведь ты никогда здесь не будешь и  не был.
О,  если бы только мог видеть ты с неба,
Как маки цветут – удивительно алы!
Я им о бессмертной любви рассказала.
Головки цветы опустили в печали  -   
А с неба дождинки слезами упали


Рецензии