Замана

КIулиъ фикрар жаргъурайиз гьялакди,
Убзрайи мархьлин гъябгъюрайи селси.
Дийигъназа уьмрин кIакIнахъ ялгъузди,
Бабхъан хътубгу, авру дубхьнайи ччилси.

Фу гъабхьнийкIан, улдубгнайкIан гьаз му ччил?
Гъаври хьидар инсан, аьгъдруган чаз чIал.
Йитим дапIнайкIан эйсийи, дапIну ган
Дидин бабан, гьяйиф дарди бицIи жан.

Гъуншдин ахъ’ан ебхьурай зяиф сесну,
Му йиз жандиъ зат юкIв имдруси дапIна.
Бабу гукIни ччилан юкIв дипну гъушну,
Эйсийин анжагъ вуйиган замана.

Фу гъапIишра тахсир ккебкру замана,
Айиб дар, кIур, дугъривал, заткьан машнаъ.
Дюз шлуганси, эгер дапIну зарафат,
Ачухъ гъапIиш, диди ухьуз чан сурат.

Имдар гьюрмат увухьна яв гудларин,
Ужуз дапIна жигьилари яв кьимат.
Кар ву кьабидарра, ягъал гуг али,
Ебхьурадар я экбер, я икьамат.


Рецензии
"...экбер, я икьамат" – фйир ву мурар?

Рашид Азизов 2   11.09.2017 20:58     Заявить о нарушении
экбер (азан) - думу гъулгиз дих (тклиф) апIувал, хъа икьаматра (кьюб кIуру экбер) сатIи гъулган ккебгъру вахтна урхуру.

Гюльмагомед Расулов   27.05.2019 22:41   Заявить о нарушении
Уву узу гъапибдин гъавриъ ахъундарва, Гюльмагомед. Ачухъ ап1ураза суалариинди:
1.Дин фу ву? Адми фуж ву? Заанури дин арайиз гъабхнин дарш адми? Заанури инсандин к1ваъ ивуб дин вуян, дарш Чакан саб биц1и тики рюгь?
2.Поэт-писателин йишв наан дубхьну ккунду: диндин кьяляхъ, дарш – улихь, даршсана – вари халкьдин улихь?
Бик1урайир ву халкьдин к1ак1начи, мап1ан жвув асккан динарин улихь!
"Гъилихури ип1ур дилихури дирип1ур", "Мист дарабгъну ккабхь рякъюкк" – му мисалар гьаваиди гъира кмиди ихь халкьдин ушвниин алдар. Аьгъяйк1ан учвуз, жигьилариз мурарин мяъна?
Аьрабари чпинуб табасаранариз гьубччвра, хъа табасаранар дидхьан гук1унди дийигъна!
Яв заанвал яв Заанурихъди гъит! Хъа фужаринуш аллагьарихъди – ваъ!
Мистариъ шлу аллагь заан вуян, дарш уву халкь гъап1у ва увура Учвси заант1ан заан ап1урайи Заанур?
Динагьлийири шлин интересар уьрхюраш аьгъю ап1уб, зигьимлу касдиз читин дарки!

Рашид Азизов 2   27.05.2019 23:18   Заявить о нарушении