Как выжил мы, не ведаю я, братка

- Ну, бо ж малівсь за Вась ці Каралёв,
Даверчывага браціка малодш

Негоже біть жену дравлянай палкай.
Нам нада біть врачей і дахтаров,
Каторыя, хы, лечат, панімаеш,
А ні хрена в алексіев грамов.

Но… еслі вдруг Венера іль Уранчіц
Чево-та там в Е с Гэ, то па галовц
Пускай уж кажан палучает хвацка.
Бо эт пацан реальный, залатой ж.

Вот і Вашкяль тут во наш адназначна
Какой-та слэнг прыдумаф неземной зь.
І патаму-та Леначка Гуцалька
Ево чітать не станет а ні сколь.

Но вот, скальзя па скользкаму ці плацу,
Кагда Е с О узялі іхь ф палон,
Аны тут ухватілісь дружна сразу
Вашкяліса дубасіць “тапаром”.

Бо эты букфы шыбка экс3мальны,
Коль в імень-прозфішчь сабірутц крістом.
І вот тагда аружые жэ магав
Улупіць, гдзе п ты ні был, наш гірой.

Ну, эта была, я скажу вам, дбайна.
Бо іх пресле2в Певень са й Быком ш.
А, хы, Васько был мужам той заразы.
Хаця і вжо пад падлав каблуком.

Сідзев манах ф гасцінічцы татарскай.
Кумекая, как ш ім вернуць той долг.
Ну, падарылі ж фотаапаратэк.
А шэ й часы с японскым ціфірком.

І тут забілась сэрца жутка страшна.
Заныла, закалола, как ат молнь.
Хатя і прэбывал ва медітацыйц.
Віталій Чуркін бы зь, шо всех удзёр.

Ды фсё на жонку сь сабірафсь спісаць то.
Знов праклінае в Мнінске вмесці сь цёшч!
А па прыезду іс Казані славнай,
Раптовна раскалолась Гуцулочк:

Дык раздавіць было патрэбна гадзінк!
Вот, ых, а вдар прыйшофсь і на Мазго.
Да, научылісь праваславны брацьця
І ув сфятых прыёмчыкам жыдовск.

Ну, трэга мсціць із рэвнасці ій Ёгу,
Шо, іш, асмелівсь чмокнуць в шчочк Алёнк!
Ды забывают недабіты вражынь,
Што е шэ і Абшчына выш вавков. 

... а за вакном лютуе шэ "гавчарка".
Куда вясна спяшае в Сухі Бор!?


Рецензии