Так и плавайим, в колумбарыйи,

З баранамы й телятьм

Есця племя у нас тут в КолумБІІ.
Ну, в НамБібійі гонды каксь.
Так воно, понімаш, і ны думае
Хоть колы, хы-ха, шо подмываць.

Колупаюця, бЮця, бодаюця.
Вроді, ну, ек і всі мы, русалк.
А вот мнеса й такого, з бараніны,
А ны в ноздр, а ні ф пасць.

Но вот как-то, памаш, дожывають шчэ й
До такых рокый, кохда
Шэ й можна кохатыСа й
Ф саюскы фступаць.

А однажды німцы запхалы йіх
Ажны, ой, у Ань голу і бамсь!
Но!.. удруг ожывають помалыньКу сь
І а5 за красна краск!

А ведь-пак, ну, хана була ж.
Діты вжэ ны родятц.
Так воны хаж ув Дай-Нову
Адтапырыватца, р!..

А тыпэркы ятвягы мы ш.
Чы з русіньмы гаразд
Нават прама ж тягатыса,
Як в Мах-Рах гайвайрайт.

Ілі шо ты нам скажыш, Гад?
Ну, ты, там, в Калін-град!
Скількы ж можня быз баняв-та
Тут, ву Рылавічав?

Бо вжэ вот: ліг но спаты я,
Как стрельнёт некый пранц.
А ведзь я обдуханыв фсё.
Шчэ й іньдзійскаю палк.

Ну, наснылося!.. У шызарні аж
38 рыдакць!
І усе прыглашаюць Мняв
Паработаць з медянк.

Пітна попка ш найхвайнынька.
Но а хулі тэ Сашц:
Ва у нас аграгарада!
Ва в пустыні сада!

От такыйі вождя бы вам,
Саранча вы моя
Із Расейі ось радышкам,
Шо в калодец срут пЯфк.

Ну, в йіх банька да й дачычка.
І ва врэзке труба.
Фсё прам ар3зіанскае.
Да душы но ны в как.

...бо во з племЕні хумба
Шэ ж вавЁрка влыбатц


Рецензии