Мы счас с Америкай па бомбе!

І вы гатовы пад землёй.
Такое вот крешчень ф гаспод

Мы смо3м фільмы о пріроде.
І вдруг: а не хаціця шок?
Вот вы Лаврентія зашморгалы.
А документы е про то?

І разворачівацца морда.
Такой, арбузный, колобок:
Да мы ево ж фсево знічтожілі ж!
Ліжі-ко лычыко моё.

І Юра Волчін дал подонкам
Взглянуть на то, какой 7ён
Создал нам атомную бонбу
І немцев тронул за ребро.

Когда Ежок угробіл войско,
Кто встал і вывернул рулёк?
Кто всех командуюшчіх сбросіл
С занятых уж Кавказскіх гор?

Да! Перемелем всё святое.
І не оставім нічево.
О так і начіналісь войны:
Путём предательства отцов.

І от сейчас, глубокой ночЮ,
Я тут чево себя запёр фш.
Ну, у Панасовый коморцы.
Подвал в нас туткы, бункір ф торб.

Бо зары ж во уфдарат жлобышча.
Ты но дывысь, розявыфш рот.
Мы достаемо снова й зновку сь
Кусачкы фрыцам здзелаць шпрот.

Вот відік, відіш? А ешчо?
А там а во і Путін здох ш.
І Познер но жывой, как волк.
Бо  то  жыдок шэ той.

...а я девчонку во нашов.
Тут во,  в Яновы, вчора.
І відзік сясь вам збоцам!


Рецензии