Государство об вас забоцицца!

От глядзі на во Скліф
Да рыклам пра сасіск

А у нас отключають новості.
Ібо, шо, ты ужо п сфятый,
Шоп дывытыся, ек в Дональда
Вдруг шыріночка рошчыкнысь.

Не, русалочкы, вы шэ тамычкы
Надто й шпарко шэ с Путё ныц
Навыть добрынько ны розобралыся,
Шоб о так да прамый ыфір.

Ну, бо да, усё ж ішчым сінсацыйкы,
А ны нешто такое пра жызнь.
Так шо вы уж, блін, ліпш ф сіржанціка
Роспытай, чо він хіціць дівіц.

Гот хрушчовочкы повбырайтэ влад
Да карцін коб зламаных побільш.
І тогда это й е Російка вся.
Ну, прыдуркы одны.

Мы ж усё ужэ робымо хвайнынько.
Гот дывысь но: Кончал в Раі зь?
І смыйіцьця зь азь нават Алачка
З Говорушкіным гіть.

Мы жэ знаем, куды грошы тратыты.
От у спірт да табак да ву фільм ж.
А шо там а ны смысла ля малпочок,
Эт ны нашэ барзейскэе ділк.

Ну, от сів я тут во пыты мяточку.
Дай жэ, думаю, й зырк,
Шо там кажуть ф Хахляньдійі
Про русіньськый чы Крым.

Мы ж умійім, і вуж порадочно,
Отключыты хоть почк, хоть мозгы.
А потом на-на-на ці лікарств от падл:
Шо, дытынку твою мы фш тобі?

Да і вот шэ дывы, ек вазможна вам
Простыні фшыць в жывіт.
Так шо сходьтэ з ума, дытва:
Падай-кыдайсь-топысь.

Ібо нашо васпітываць
Гражданіна страны,
А тем пачэ планеты всій
Чы  й Вселенный в блатных.


Рецензии