Под наборам добрых новахсць

Ты ш дождэсьСІК Соммэр Сет

Мама мія! Мам, ма, міем –
Гонды й радосців ны счесць.
Поздравлеты трэ бо ж Змія.
Ібо зь гуру він уже жь.

Да. Ну, так ось обЯвылы й
Ны покажым а ны чэрть
А ні зь ІньДзіі людыну.
Бо то страшно ля уфсех.

Гот бандітый мы зловылы ж.
Нават ф Сіріі уж, хек.
А там быдло зном вошывэ
Ісправлее Пуць Іссей.

В нас бо е зь сорочка спідна
Навыть тэплынька, ох, нэтр.
І зымуймо ек хотімо.
Бо во в Тімкы Надька ж е шч.

В нібісах віагрый мніга ж.
Так шо шо загажваць фсех.
Віш, бо тамо, у москітый,
Гуру жмэнё вж шось грыбэ.

Вот как надо Данко вбыты й
Но собі аж ры й кісель.
Мы ны майімо ны й діток шь,
Шёб хто здравь Мняв с дэнь рошДэнь.

Ну, одна надежа, згынь ты,
На во стадо новосцей.
На фэйсбуках гонять мух аж
Од Олэнкы ГуцайЛешк.

Да! Цікаво стало жыты!
Ты мні 10 – я це 7.
Ты грузін? Так я це шчэ дам:
ДамЕР Танька ждэ Базэй К.

…шо вытэ там загубылы? –
Га? Чого? Якыйсь рубэль.
Ну, Васыль но й жрэ ш кысыль.
Гонды во на здымку сь


Рецензии