Футбол и вишня

Вчера я вишню
                собирал на даче.
Ведро, другое -
                ей конца не видно!
Я вроде как
                на жизнь взглянул иначе...
И стало за футбол
                не так обидно.


Рецензии