Колы ты в армийи навык

Хытаты тыхо но посциль,
То зразу ш от бы й самочку сь уфпик сь

Тут мы взялыся запысаць
Так с пару пісён зымнякам.
Да дэ ты, колы в горлы сухота вж.
І ек то гэто пак ля мні
Да хоть послаты шэ посціль.
Бо ж я такы, мо, надто натрудыфсь.

Ну, от, в жарі ты ж підыш в Пыньськ
Да й навсціраеш нагавыць.
А мы от фсэ ж взялы да й напраглысь.
Ну, так, дэсь блыжый пуд да ніч.
Да й от ужэ й отлічный німб.
Бо, го, мы зь тут машынкыё быр-гыр!

То шо ж ты робыш?! – каж нам дыч.
Шо, так вжэ й  цілый дэнь сыдыш?
Ну, гэ, ну, дэнь! Да вік ужэ ек шыз ш.
Ны Ёгыё жэ ны й займысь
Сапраўдныё, мо, екся бы.
Да й от тобі й зе й сэс3 фсэ й сцірны ж.

Ведь можна тэрты й драты дірн
Да і копаты вам градкы
Да й напрагаты на фсіх віл кышкы.
І будыш здоровэнькый! Прам, бы Шыш.
 
...зогналы жэ буська а во дыткы зь


Рецензии