Я шнура дам тоби!..

Скаличсь! –
Так сельсавет ось мил

Я б фсэ давно понішчыв гондэ,
Шоб ны любыв свій двір.
Ну, от: хоть еблыні з грушовнё.
Чорть відь жэ вжэ якы.

Бы й я, стары, добыты, с кровЁ…
Собаку ж шпань на слывк!
Но вот: я бачу, швораб хочэ
Собі гныздытысь в йій.

А шэ кругом, от бызголовЕ,
Фсі знішчылы й корчі!
І ты посцы йды, выбач Коцю,
Поблызу дэ за хлів.

Ну, гэтакы у жыда фш нормы!
Ня трэ на метры й 3
Кабы раслі шэ й вот ля мордышч
Вам слівачкі з вышні.

Ты насадзі мне лепш гародык!
Ды палівай гурКі зь.
Бо зь тут зу7 ясце й не горад
Зьрабіў впыр з Рыловыч.

І бздзін но й прэ от держімордый
Аж ны й в колодяз мій ж.
А шо кому счас трэ: быс совысть
Можэ эс-эс пражыць.

І патаму, на зло в7 гос3м,
Я насажу шас ліпк!
І но… каштана зріжу. Бо він
По крыш барабаныть.

І от!.. так мыслю вжэ 6 рік.
А чым шчо зробыш в Мыш?
Косы, і тый ны сышч.
Мотором вам б по лбышч!

…то ты, мо, піонір,
Покосыш шчо ля Брыль?
Сырпом, ну, хоть порвы пынькы.
Прыды. Проплатім. Ныц!
А ны й в горшці сфятых псіхологый с Подышч.


Рецензии