ГО ОО - ДЪНО ОО!!!

МА АС КА РА АД!!!...

   -  ТЕ АТ РЪ - ПЪРИ - РО ОО ДЫ!!!... -

ВЪ СЁ Ёё  - КЪ - РА Аа - СО ОЧ - НО ОО!!!...

   -  Ии - ОО - ЧЕ ЕНЬ -  МО ОД - НО ОО!!!... -

НО ОО - ВЪ - СЁ Ёё - ПЪРО ОЙ - ДЁ ЁТ!...

   -  Ии -  КА Аа - НЕ ЕТ - ВЪ - ВЕ ЕЧ - НО - ООСЬ ТЬ!!!

ОС ТА Аа - НЕ ЕТ СЯ!!!... ЧЬТО ОО -  БО ОО ГУ!...

   -  ГО ОД - НО ОО - ГО ОО -  ДЪ НО ОО!!!... -

      НО


Рецензии