Шо мы робым вычоремы

Дак вычэрайім но ж з дзецьмы

А мы тута фш ныц ны дбайім
Ны про хату й, ны й про й матра.
Бо ж проймы ты гонды навыть
Някаг Байіма, однако.

Він ось седе ж за стаканы
Да но й станэ вымываты ш.
Бо в Крытышыны е в Нямый
Шэ ій Жабка нека справна зь.

Вот вона зэ й ій назВаньВайт:
Чы ты тамо Раю всватаф?
А то я бы раю Васьі
Сце з разочак в лёд ілбамы.

Да, нам лэгко сачыняць пак
Да пра ўсякі бяКі ль праМА Й.
Мы тут гонды спочывайім ж
Нат на жыдавых харчах-та.

А ты йды звары быз солі
Хоть фасолі ці й з гарох суп.
Га, да і без а крышанчык.
А то таньчыць но мні с Таньмы ш.

Ну, колы ныма ны грошав,
АньДульЛінак шмат фкуповыш.
Да ішо, ха-ха, зілёных,
Шё вам сразю зе гаж с Польшы й.

Ну, бо крыша коль іржева,
ВозьМыш Мыша за гушета
Да і пальцэм влупішь гозьдзяф
Ны ва што, но в блеху й лофка з.

Скількы ж трэ на матірЯл но.
А наймалнык дід вам бачный.
Дасць пувлітру да й втыкайтэ
За 2 рублік с пару сь граблык.

Сад зылэный мій рылацькый!
Ны взлытів ны с слывкы з 2цыть.
Тут такых нахабных падлышч
Шчэ і й сфіт, мо, бо ны влашчыць.

Так шо от: сядысь за сайта
Да вышукКвай цэны мал пы й.
Або в Малпый онь уф Янаў
Закуплей 120 сайдінг.

Мы но в задніц малы б вас, дід.
От такы ны внукы в ма3.
Да й с пліймяннічкы ночемы
Дома й стройімо с кансервый.

Сіно ташчать, шэ й з вылкамы
Тута во Порэпы наглы ль.
Да і косюць моторкамы.
Ну, шоб нервы но взрываты.

… па сусідніх не 2рах жа, х.
І дзе скрыйсь ў дзіравай хатцы?


Рецензии